Projekt bez tytułu (7)

Dopłaty dla rolników

Rolnik może ubiegać się o dopłaty, dzięki którym zwiększy konkurencyjność własnego gospodarstwa. Co warto wiedzieć na ten temat i jakie zmiany pojawiły się w systemie udzielania wsparcia finansowego w 2021 roku? Zachęcamy do lektury!

Dopłaty dla rolników

Wspólna Polityka Rolna UE dąży do tego, by zapewnić wysoką jakość życia ludności żyjącej na obszarach wiejskich, zwiększyć wydajność produkcji rolnej oraz zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe. Realizacja wymienionych celów wymaga środków finansowych. Wykorzystywane są tutaj środki zgromadzone w dwóch filarach WPR – Wspólnej Polityki Rolnej.

Dopłaty bezpośrednie

Z systemu dopłat bezpośrednich polscy rolnicy korzystają od 2004 roku. System dopłat bezpośrednich to, mówiąc najprościej, płatności do powierzchni upraw, które finansowane są ze środków z pierwszego filaru WPR. Przyznawanie pomocy oparte jest na systemie ewidencji IACS, którym w Polsce zarządza Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dopłaty bezpośrednie w 2021 roku

Co warto wiedzieć na temat dopłat bezpośrednich w 2021 roku? Poniżej garść informacji.

  • Od 2021 roku rolnicy nie otrzymują już spersonalizowanego wniosku.
  • Materiał graficzny informujący o położeniu gruntów rolnych, dostępny będzie w aplikacji eWniosekPlus.
  • Ubiegający się o dopłatę rolnik zobowiązany będzie do umieszczenie we wniosku informacji na temat poszczególnych upraw.
  • Dopłata bezpośrednia do uprawy pomidorów przyzna będzie jedynie wtedy, gdy poza spełnieniem obowiązujących do tej pory warunków, uprawa powstała z wykorzystaniem materiału nasadzeniowego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568 oraz z 2020 r. poz. 425 i 875). Ponadto, obsada roślin musi liczyć minimum 20 000 na hektar.
  • Wraz z początkiem 2021 roku konopie odmiany Finola nie kwalifikują się już do opłat bezpośrednich.

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czyli ARiM.

Dotacje PROW

Warto także zaznaczyć, że od 31 marca do 29 maja 2021 roku ARiMR przyjmuje wnioski o Premię dla młodych rolników. O wspomnianą premię ubiegać się mogą rolnicy, którzy nie ukończyli 40 lat, prowadzący gospodarstwo nie dłużej niż 24 miesiące. W tym samym czasie przyjmowane są także wnioski o Restrukturyzację małych gospodarstw. Od 15 kwietnia do 31 maja 2021 r. można natomiast składać wnioski o wsparcie na Tworzenie grup producentów i organizacji producentów.

Podsumowanie

Rolnicy mogą ubiegać się o różnego typu dofinansowania, które pomogą rozwinąć gospodarstwo i zwiększyć jego konkurencyjność. Wymienić tutaj między innymi możemy dopłaty bezpośrednie. Co więcej, już od końca marca składać można wnioski między innymi o Premię dla młodych rolników.

Dane firmy

Agrego

ul. Obornicka 330

60-689 Poznań

NIP: 7792410101

Telefon: 506 049 004

Innowacyjna gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje

Europejski fundusz rozwoju regionalnego