Projekt bez tytułu (3)

Dotacje dla młodych rolników

Nadal trwa nabór wniosków do programu o „Premie dla młodych rolników”, który ARiMR rozpoczął w marcu. Rolnicy, którzy spełnią odpowiednie wymogi, mogą ubiegać się o korzystne dotacje. Jakie warunki trzeba zatem zrealizować, aby otrzymać dofinansowanie? Na czym polega ten program? Zapraszamy do przeczytania artykułu.

Program: Premie dla młodych rolników

Osoby młode, które niedawno rozpoczęły prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego, mogą ubiegać się o korzystne dofinansowanie z ARiMR. Otrzymane pieniądze rolnik przeznacza na, m.in. rozwój swojego gospodarstwa, np. kupując odpowiednie maszyny. Jakie założenia ma ten program? Przede wszystkim pod pojęciem osoby młodej rozumie się rolników do 40 roku życia, którzy niedawno rozpoczęli prowadzić swoją działalność rolną. Nabór wniosków odbywa się od marca 2021 i trwać będzie do 29 maja 2021.

Założenia programu dotacyjnego

Każda osoba, która chce ubiegać się o takowe dofinansowanie, powinna nie tylko mieć do 40 lat, ale również dysponować odpowiednimi kwalifikacjami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, które będą ją uprawniać do poboru dotacji. Wykształcenie można uzupełnić jednak do 36 miesięcy od dnia otrzymania decyzji dotacyjnej.

Kolejnym, ważnym kryterium jest fakt, że osoba starająca się o dofinansowanie, musi rozpocząć prowadzenie działalności przed złożeniem wniosku, jednak nie dłużej niż 24 miesiące. Podsumowując, taka firma nie może istnieć dłużej niż 2 lata. Bardzo ważną informacją jest też to, że powierzchnia rolna gospodarstwa musi mieć przynajmniej 1 ha.

Ile można otrzymać dofinansowania w ramach programu „Premie dla młodych rolników”?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przewidziała dotację w wysokości aż 150 tys. zł. Jest to pokaźna suma, dzięki której można rozwinąć znacznie swoje gospodarstwo i działalność. Wypłata tej sumy przewidziana jest w dwóch transzach.

  • Pierwsza rata obejmować ma 80% pomocy,
  • Druga rata – 20% pomocy.

Co ciekawe, pierwsza rata ma zostać doręczona rolnikowi w okresie do 9 miesięcy od otrzymania pozytywnej decyzji o wypłacie świadczenia. Druga rata natomiast jest wypłacana dopiero po realizacji biznesplanu.

Na czym ma polegać realizacja biznesplanu?

Aby rolnik mógł otrzymać dane dofinansowanie, musi przedstawić odpowiedni biznesplan. Powinien on zakładać przede wszystkim wzrost wielkości ekonomicznej danego gospodarstwa, przynajmniej o 10% od wartości wyjściowej.

Gdzie złożyć wnioski?

Najpierw należy pobrać odpowiedni formularz, który będzie uprawniał do złożenia danego wniosku. Można go bez trudu znaleźć na stronie ARiMR. Następnie, wypełnione dokumenty składania się we właściwym oddziale regionalnym Agencji.

Podsumowując, dotacje dla młodych rolników 2021 są świetną korzyścią finansową dla osób rozpoczynających dopiero działalność rolniczą. Dzięki dofinansowaniu można pozyskać środki na restrukturyzację danego gospodarstwa, wystarczy jedynie przedłożyć odpowiedni biznesplan i spełnić wszystkie kryteria. Jednym ze znaczących wymogów jest wiek, górny próg wynosi 40 lat. Co więcej, osoba ta nie może prowadzić działalności dłużej niż 2 lata.

Dane firmy

Agrego

ul. Obornicka 330

60-689 Poznań

NIP: 7792410101

Telefon: 506 049 004

Innowacyjna gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje

Europejski fundusz rozwoju regionalnego