Projekt bez tytułu (16)

Dotacje na fotowoltaikę dla rolników

Montaż paneli słonecznych początkowo wydaje się dosyć drogi, jednak po obliczeniu wszystkich możliwości, związanych z oszczędnością na panelach, okazuje się być świetną inwestycją. Panele fotowoltaiczne umożliwiają całkowite uniezależnienie się od podwyżek cen prądu i przerw w jego dostawie. Dają możliwość samodzielnego, praktycznie bezkosztowego i bezobsługowego produkowania energii elektrycznej, za pomocą energii słonecznej. Dowiedz się, jak możesz zaoszczędzić na fotowoltaice i jakie możesz uzyskać w dotacje na jej zakup.

Odliczenie 25% podatku rolnego i podatku VAT

Ulga obejmuje nawet 25% kosztów, które poniósł rolnik w celu zamontowania fotowoltaiki. Koszty muszą być jedynie potwierdzone rachunkami lub fakturami. Jeśli korzysta się z dotacji, otrzymaną kwotę się odejmuje. Odpisów z tytułu ulgi inwestycyjnej od podatku rolnego można dokonywać nawet przez 15 lat. Ponieważ prąd pochodzący z instalacji fotowoltaicznej będzie wykorzystywany w prowadzeniu działalności gospodarczej, można odliczyć również 23% podatku VAT.

Dotacja Argoenergia

Dotacja jest realizowana do 2025 roku, a jej budżet wynosi 200 mln złotych, z czego 170 mln jest przeznaczonych na dotacje bezzwrotne. W przypadku instalacji między 10-30 kWp rolnicy mogą liczyć na pokrycie nawet 20% kosztów kwalifikowanych. Kwota z dotacji, jaką można uzyskać na taką moc instalacji, wynosi do 15 tys. złotych. W przypadku instalacji o mocy pomiędzy 30-50 kWp dotacja wynosi do 13%, ale nie więcej niż 25 tys. złotych.

Mój Prąd 3.0

Jeśli nie posiadasz zarejestrowanej działalności gospodarczej, możesz pobierać również dotacje z programu Mój Prąd 3.0. Program dotyczy jednak wyłącznie prosumentów, czyli osób fizycznych, które pozyskują energię wyłącznie na własne potrzeby, z możliwością odsprzedaży nadwyżek. Te osoby nie mogą być przedsiębiorcami i prowadzić własnej działalności gospodarczej. Doktryna jednak spiera się o to, czy działalność rolnicza, jest pełnoprawną działalnością gospodarczą. Według ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej można stwierdzić, że działalność gospodarcza to „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”, natomiast „przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą”. Przepisów ustawy jednak nie stosuje się do działalności wytwórczej prowadzonej przez rolników w zakresie upraw rolnych, a także chowu i hodowli zwierząt oraz „działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych”. Zatem kwestia związana z pozyskaniem dotacji z programu Mój Prąd 3.0 jest ściśle związana z charakterem działalności prowadzonej przez konkretną osobę.

Dane firmy

Agrego

ul. Obornicka 330

60-689 Poznań

NIP: 7792410101

Telefon: 506 049 004

Innowacyjna gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje

Europejski fundusz rozwoju regionalnego