Projekt bez tytułu (8)

Dotacje unijne dla rolników za hektar

Od 2004 roku rolnicy mogą korzystać z systemu dopłat bezpośrednich, czyli płatności do powierzchni ich upraw. Dzięki tego typu dotacjom można zwiększyć wydajność produkcji rolnej, a także zapewnić odpowiedni poziom życia ludności wiejskiej. Dopłaty bezpośrednie są finansowane z jednego z dwóch filarów WPR (Wspólna Polityka Rolna EU). Ile wyniosły w 2020 roku dotacje unijne dla rolników za hektar? Co zmieni się od 2021?

Pieniądze wypłacane w ramach dopłat bezpośrednich dla rolników są od października do końca listopada. Zajmuje się tym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W 2020 roku do rolników trafiło łącznie 15,5 mld zł, czyli około 300 tys. zł więcej niż rok wcześniej. Dzięki temu rolnicy mogli otrzymać do 70% dopłat bezpośrednich i do 85% dopłat obszarów PROW.

Jakie były stawki dopłat bezpośrednich za 2020 rok?

Co istotne, w 2020 roku właściciele gospodarstw rolnych mogli otrzymać dopłatę między innymi do hodowli zwierząt: bydła, krów, owiec, kóz, a także do uprawy roślinnych. Skorzystali oni też między innymi z dopłaty obszarowej. Poniżej prezentujemy kilka przykładowych dopłat unijnych dla rolników za hektar w 2020 roku.

  • Dopłata do bydła 326,76 zł sztuka
  • Dopłata dla młodego rolnika 256,62 zł/ha
  • Dopłata do chmielu 2072,1 gr/ha
  • Dopłata do truskawek 1204,72 zł/ha
  • Dopłata do roślin strączkowych na ziarno do 75 ha 724,38 zł/ha
  • Dopłata do roślin strączkowych na ziarno powyżej 75 ha 362,19 zł/ha
  • Dopłata do roślin pastewnych 468,05 zł/ha.

Co się zmieni w roku 2021?

W 2021 roku nastąpi kilka zmian, jeśli chodzi o wsparcie w ramach dotacji bezpośrednich dla rolników. Przede wszystkim ustanowiono dodatkowe wymogi. Przykładowo pojawi się wymóg założenia uprawy pomidorów jedynie z rozsady, a minimalna obsada pola musi wynosić 20 tys. sztuk/ha. Co więcej, nie będzie zróżnicowania już stawki płatności do roślin strączkowych na ziarno w zależności od powierzchni. Jak wynika z wyżej przedstawionych przez nas analiz, dopłata była dwukrotnie wyższa w momencie gdy ktoś dysponował uprawą do 75 ha.

Warto także zwrócić uwagę na dopłatę do uprawy konopi, ponieważ od 2021 roku odmiany w chinola nie będą już objęte wsparciem w Polsce, gdyż ilość THC w nich zawarta, przekroczyła 2020 roku dopuszczalną wartość 0,2%.

Rolnicy, którzy posiadają mniej niż 10 hektarów gruntów ornych, muszą we wnioskach również uwzględnić informacje dotyczące ich poszczególnych upraw. Te dane będą w przyszłości służyć realizacji działań PROW. Warto także pamiętać, że od 2021 roku nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia, nie będzie już także przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałami graficznymi w wersji papierowej.

Kto może się ubiegać o dotacje bezpośrednie?

Podstawowym warunkiem przyznania takiej dotacji jest posiadanie przynajmniej jednego hektara gruntów kwalifikujących się do płatności. Natomiast ci rolnicy, którzy chcą otrzymać wsparcie związane z produkcją do zwierząt, nie muszą spełniać tego wymogu powierzchniowego, ale kwota płatności musi wynosić przynajmniej 200 euro.

Jak co roku, w 2021 roku zostaną przyznane dotacje unijne dla rolników za hektar. Warto jednak zwrócić uwagę na to, co zmieni się od tego roku, jakie warunki trzeba spełnić, aby móc otrzymać taką dotację. Dofinansowanie ma na celu wsparcie polskiego rolnictwa, a także polskiej produkcji rolnej.

Dane firmy

Agrego

ul. Obornicka 330

60-689 Poznań

NIP: 7792410101

Telefon: 506 049 004

Innowacyjna gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje

Europejski fundusz rozwoju regionalnego