Projekt bez tytułu (7)

Uproszczona rachunkowość rolna

Prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego wiąże się nie tylko z faktem posiadania wykształcenia rolniczego, czy z umiejętnościami obsługi maszyn rolnych. Obecnie rolnicy muszą być także ekonomistami, finansistami i księgowymi. Przede wszystkim trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że gospodarstwa rolne są zwyczajnie firmą. Dlatego chcąc skorzystać z niektórych programów unijnych, trzeba prowadzić uproszczoną rachunkowość rolną. Co to jest?

Czym jest uproszczona rachunkowość rolna?

Jest to nic innego, jak ewidencjonowanie przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym. Uproszczona rachunkowość rolna jest zatem odpowiednikiem tradycyjnej księgowości, jaką prowadzi się w różnorodnych firmach. Dzięki niej można na bieżąco sprawdzać, czy dany rolnik osiąga efektywność ekonomiczną oraz, czy realizuje zamierzone cele. Dzięki prowadzeniu uproszczonej rachunkowości rolnik może mieć stałą kontrolę nad swoim gospodarstwem.

Uproszczona rachunkowość rolna w programie PROW

Co istotne, każdy, kto chciałby wziąć udział w programie rozwojowym obszarów wiejskich PROW i skorzystać z dotacji, na przykład w ramach Premii dla młodych rolników lub Modernizacji gospodarstw rolnych, musi spełniać odpowiednie wymagania. Jednym z nich jest właśnie prowadzenie uproszczonej rachunkowości rolnej.

Jakie cele koniecznie musi zrealizować rolnik? Przede wszystkim w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych musi wyodrębnić ewidencję księgową zdarzeń finansowych, które są związane właśnie z operacjami dofinansowania. Co istotne, w tych programach unijnych wszystko jest określone „z góry”, dlatego rolnik ma dostęp do różnorodnych wzorów i formularzy, dzięki temu może samodzielnie wypełniać rubryki. Mimo wszystko może też skorzystać z pomocy profesjonalnego biura rachunkowego. Wtedy ma pewność, że wszystko zostanie wypełnione poprawnie.

Jak prowadzić taką ewidencję?

Nie da się ukryć, że taką ewidencją dość łatwo prowadzi się jednak samodzielnie, ponieważ wystarczy do odpowiedniej tabelki wpisać wszystkie informacje, czyli zanotować sprzedaż i zakup w gospodarstwie rolnym. Oczywiście z wyłączeniem gospodarstwa domowego. Operacje te nazywane są w terminologii PROW zdarzeniami gospodarczymi. Co istotne, trzeba pamiętać, że ewidencję przychodów i rozchodów w ramach prowadzenia gospodarstwa rolnego należy odnotowywać od momentu podpisania umowy z PROW, czyli od otrzymania dotacji przez kolejnych 5 lat.

Uproszczona rachunkowość rolna jest formą prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym. Decydując się na wzięcie na przykład udziału w programie unijnym PROW, konieczne jest prowadzenie właśnie takiej ewidencji. Proces ten jest jednak dosyć łatwy, wystarczy skorzystać z gotowych formularzy i odpowiednio wypełnić wszystkie tabelki.

Dane firmy

Agrego

ul. Obornicka 330

60-689 Poznań

NIP: 7792410101

Telefon: 506 049 004

Innowacyjna gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje

Europejski fundusz rozwoju regionalnego