sir_logo-kolor

Nowy projekt AGREGO z zakresu wykorzystania IoT w rolnictwie

Analiza możliwości zastosowania i uzasadnienia ekonomicznego sensorów IoT w produkcji trzody chlewnej

Firma IDFS Sp. z o.o. przystąpiła do realizacji projektu pod tytułem „Analiza możliwości zastosowania i uzasadnienia ekonomicznego sensorów IoT w produkcji trzody chlewnej”.

W ramach operacji zamierzamy zbadać, czy istnieje ekonomicznie uzasadniona możliwość wykorzystania sensorów IoT, monitorujących parametry życiowe i kondycję zwierzęcia w produkcji trzody chlewnej. Rynek obrotu mięsem wieprzowym charakteryzuje się stawianiem coraz to wyższych wymagań przez odbiorców. Sensory IoT poprzez dostarczenie wiarygodnych danych na temat żywca, takich jak identyfikacja, dobrostan, żywienie, warunki utrzymania, przebyte leczenie i zabiegi, warunki transportu mogą stać się istotnym czynnikiem pozwalającym na spełnienie przez producentów trzody wymagań współczesnego odbiorcy. Dodatkowo zastosowanie sensorów IoT w sektorze trzody może pomóc w monitorowaniu zdrowia stad, prewencji zachorowań oraz bioasekuracji, w szczególności istotnej obecnie podczas problemu z wirusem ASF.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.03.2019 do 30.09.2019

ue_logo-kolorsir_logo-kolorksow_logo-kolorPROW-2014-2020-logo-kolor

Operacja pn. „Analiza możliwości zastosowania i uzasadnienia ekonomicznego sensorów IoT w produkcji trzody chlewnej” mająca na celu zbadanie, czy istnieje ekonomicznie uzasadniona możliwość wykorzystania sensorów IoT, monitorujących parametry życiowe i kondycję zwierzęcia w produkcji trzody chlewnej jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowe innowacje w rolnictwie

Planuje się, iż w efekcie operacji nastąpi wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

Z jednej strony będzie to innowacyjne podejście do współpracy i integracji – oparte na jednolitym narzędziu informatycznym do zarządzania oraz przekazywania informacji o produkcji, co pozwoli na zacieśnienie współpracy pomiędzy rolnikami i grupami producentów w branży producentów trzody. Dzięki temu rolnicy zbudują skale produkcji pozwalającą na zdobycie silnej pozycji przetargowej i prowadzenie równorzędnych rozmów handlowych z nawet dużymi odbiorcami.

Jednocześnie możliwość niepodważalnego przekazania informacji o wysokiej jakości produktu bezpośrednio do konsumenta spowoduje wzrost cen sprzedaży, a tym samym poprawę rentowności produkcji. Zbudowanie skali opartej o współpracę wielu grup producentów w połączeniu z wykorzystaniem innowacyjnego systemu gromadzenia, uwierzytelniania i przekazywania konsumentowi informacji o produkcie pozwoli również na skrócenie łańcucha dostaw i co za tym idzie zachowania większego udziału w zyskach ze sprzedaży bezpośrednio w gospodarstwach.

Z drugiej strony potwierdzenie możliwości i zasadności ekonomicznej zastosowania technologii wykorzystywanych w produkcji opasu również w sektorze trzody, pozwoli na podniesienie bezpieczeństwa, jakości i wartości produkcji wieprzowiny w gospodarstwach, które po stworzeniu grupy EPI i zakończeniu projektu z działania Współpraca, zdecydują się na wdrożenie u siebie tak innowacyjnych rozwiązań.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dane firmy

Agrego

ul. Obornicka 330

60-689 Poznań

NIP: 7792410101

Telefon: 506 049 004

Innowacyjna gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje

Europejski fundusz rozwoju regionalnego