investment1

Zasadność inwestycji w rolnictwie

Targi Agrotech 2019

Targi Agrotech 2019 w Kielcach dobiegły końca i przyciągnęły tłumy rolników. Można było na nich zobaczyć wszelkie nowinki dla rolnictwa. Zawierały się one w postaci sprzętu, akcesoriów, nawozów oraz środków ochrony roślin, a więc w środkach trwałych jak i obrotowych. Firmy prześcigały się w oferowaniu innowacyjnych rozwiązań, które zwiększają efektywność oraz produktywność.

Inwestycje w rolnictwie w ostatnich latach: Rocznik Statystyczny (GUS)

A jak z perspektywy ekonomii wyglądają inwestycje ostatnich lat w rolnictwie? Jak podaje Rocznik Statystyczny Rolnictwa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) nakłady inwestycyjne w rolnictwie i łowiectwie od kilku lat systematycznie rosną, przy czym w 2010 roku wynosiły 3 716 mln zł, natomiast w roku 2017 już 5 270,4 mln zł, z czego najwięcej stanowią inwestycje w budynki i budowle (GUS, 2018).

Należy zaznaczyć, że tak i potrzeby jak i możliwości inwestycyjne wynikają z potencjału produkcyjnego jednostkowego gospodarstwa rolnego. W nauce wielu autorów zaznacza, że z uwagi na nieodwracalność tak dużego przedsięwzięcia jak inwestycje w budowle czy maszyny, które w rolnictwie są szczególnie kosztochłonne, powoduje duże ryzyko. Jednak rolnictwo stojąc u wyzwań takich jak: wzrastająca populacja społeczeństwa na świecie, dążenie do poprawy jakości życia oraz pracy ludności rolniczej, a także wyzwania środowiskowe musi się rozwijać, a inwestycje w środki trwałe należą do aspektów wpływających na jego rozwój.

Wzrost nakładów z środków UE

Wzrost nakładów w przywołanym czasie wynika m.in. z możliwości skorzystania z wsparcia funduszy unijnych. Jednak jednocześnie wiele badań wskazuje na to, że rolnicy coraz częściej finansują inwestycje ze środków własnych oraz ze środków pozyskanych z kredytów preferencyjnych, a także pożyczek. Inwestycje są niezwykle ważne w gospodarstwach, które w ostatnim czasie określane były jako niekonkurencyjne na rynku krajowym, europejskim lub światowym. Z założenia inwestycje te mają podnieść jakość zbiorów.

Inwestowanie w gospodarstwach rolnych

Przesłanką do inwestowania w gospodarstwach rolnych powinien być fakt, że w nowoczesnych gospodarstwach, wyposażonych w najnowsze dobra techniki, a co za tym idzie – silne ekonomiczne, obserwuje się odporność na skutki cykli koniunkturalnych, a więc kryzysów finansowych, które dotykają zazwyczaj wszystkie rynki (np. rok 2008). W każdej branży przed dokonaniem inwestycji w nowe dobra szacuje się wielkość popytu i podaży na możliwie wytworzone dobra w danej jednostce, która dokonała nakładu. W przypadku rolnictwa popyt na niektóre dobra jest sztywny (co oznacza, że zostaną one nabyte przez konsumenta zawsze, nawet kiedy ich cena z pewnych przyczyn się podwoi – warunkiem jest jedynie zmiana ceny przez wszystkie podmioty oferujące identyczne dobro). Po oszacowaniu tych parametrów, przedsiębiorstwo, które chce się rozwijać powinno zainwestować.

Inwestycje w środki obrotowe w rolnictwie według GUS obejmują nawozy mineralne lub chemiczne oraz wapniowe. Zużycie nawozów w gospodarstwach w ostatnich latach wzrosło, jednak nie jest to stała tendencja. Wynika ona również z podziału Polski na regiony. Jednak jeśli chodzi o sprzedaż środków ochrony roślin w całej Polsce można zaobserwować jej wzrost, z 51613 ton w roku 2010 do 64641 t w roku 2017 (w masie towarowej). Wzrost niekoniecznie będzie się utrzymywał, ponieważ ten rynek jest uwarunkowany obostrzeniami w zakresie stosowania pestycydów.

W celu uzyskiwania lepszych efektów w rolnictwie warto wdrażać nowe techniki oraz technologie. Jest to związane z ekonomiczna stopą zwrotu z inwestycji. Jedną ze skutecznych technologii, które można wdrożyć w jednostkowym gospodarstwie rolnym jest np. oferowane przez AGREGO oprogramowanie jako znaczące usprawnienie prac związanych z zarządzaniem gospodarstwem rolnym.

autor: Jagoda Szymczak

Dane firmy

Agrego

ul. Obornicka 330

60-689 Poznań

NIP: 7792410101

Telefon: 506 049 004

Innowacyjna gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje

Europejski fundusz rozwoju regionalnego