Blog AGREGO

investment1

Zasadność inwestycji w rolnictwie

Targi Agrotech 2019 w Kielcach dobiegły końca i przyciągnęły tłumy rolników. Można było na nich zobaczyć wszelkie nowinki dla rolnictwa. Zawierały się one w postaci sprzętu, akcesoriów, nawozów oraz środków ochrony roślin, a więc w…

th13LOMWJ0

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

Polska wieś 2019 to wieś pełna przemian i przeobrażeń. Przyczyną jest szeroko rozumiany postęp oraz zmiany trendów, które towarzyszą nie tylko trendom konsumpcji, ale także sposobom zarabiania. Zmiany postaw kulturowych, które nie zakładają już dziedziczenia…

Wyzwania dla rolnictwa - uprawy przyszłości

Wyzwania dla rolnictwa – uprawy przyszłości

Populacja ludności stale rośnie. Europa w strukturze liczby ludności na świecie, w podziale na kontynenty, będzie miała w najbliższych latach coraz mniejszy udział. W tym samym czasie jednak Afryka wciąż przechodzi swoisty „boom demograficzny” towarzyszący…

AGREGO na Narodowej Wystawie Rolniczej w Poznaniu

Budujące rozmowy o przyszłości polskiego rolnictwa z Ministrem  Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panem Janem Ardanowskim, podczas Narodowej Wystawy Rolniczej w Poznaniu. Podczas spotkania rozmawialiśmy na temat szans jakie otwiera przed polskim rolnictwem  zastosowanie nowoczesnych technologii IT…