Komentarze ekspertów

th13LOMWJ0

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

Polska wieś 2019 to wieś pełna przemian i przeobrażeń. Przyczyną jest szeroko rozumiany postęp oraz zmiany trendów, które towarzyszą nie tylko trendom konsumpcji, ale także sposobom zarabiania. Zmiany postaw kulturowych, które nie zakładają już dziedziczenia…

Wyzwania dla rolnictwa - uprawy przyszłości

Wyzwania dla rolnictwa – uprawy przyszłości

Populacja ludności stale rośnie. Europa w strukturze liczby ludności na świecie, w podziale na kontynenty, będzie miała w najbliższych latach coraz mniejszy udział. W tym samym czasie jednak Afryka wciąż przechodzi swoisty „boom demograficzny” towarzyszący…

łańcuch dostaw w rolnictwie

Rolnik w łańcuchu dostaw

Skrócenie łańcucha dostaw to obecnie problem praktycznie wszystkich branż. Sam problem jest powiązany przede wszystkim z logistyką. Doskonalenie łańcucha dostaw ma na celu przede wszystkim dostarczenie produktu w możliwie jak najkrótszym czasie o jak najlepszej…

Chemiczne środki ochrony roślin (ŚOR)

Chemiczne środki ochrony roślin (ŚOR) – środowisko i ekonomia

Rolnictwo jako specyficzny dział gospodarki, jest ściśle uzależnione od środowiska, w którym musi egzystować. W żadnym innym wypadku czynniki przyrodnicze czy środowiskowe nie wpływają w tak dużej mierze na produktywność danego sektora. Jest to niezwykle…

Ubój rytualny - tak czy nie?

Wpływ ustawy o uboju rytualnym na rynek wołowiny

Sytuacja na rynku bydła od początku września jest dość stabilna (nie licząc nieznacznych spadków) i według zakładów ubojowych taka postać rzeczy nie powinna w najbliższym czasie ulec zmianie. Po ostatnich zawirowaniach rynek się stabilizuje. Polska wołowina…

Rolnik wdrożył innowacje

Innowacje w rolnictwie – znaczenie i finansowanie

Organizacja Narodów Zjednoczonych przewiduje, że do 2050 roku na świecie będzie żyło około 9,8 mld ludzi, podczas gdy dziś jest to 7,4 mld. Stale wzrastające tempo rozwoju demograficznego skłania do przemyśleń na temat kierunku rozwoju…

Uznanie grupy producentów rolnych powinno być łatwiejsze

Uznanie grupy producentów rolnych powinno być łatwiejsze

Uznanie grupy to była droga przez mękę… Pod koniec lipca ARiMR zasygnalizowała długo oczekiwaną zmianę podejścia do integracji polskiego rolnictwa. Dotychczas uznanie grupy producentów rolnych było procesem mozolnym i czasochłonnym – potrafiło rozciągnąć się na…

grupa_486573571

„Stare” grupy przed nowo-starymi wyzwaniami

Ostatnio sporo mówi się o możliwościach rozwoju i korzyściach płynących z PROW 2014-2020 dla nowopowstałych grup producentów rolnych, jednak na rynku wciąż przeważają tzw. „stare” organizacje, które powstały przed 1 stycznia 2014 roku. Dostosowanie się…

Farmer calculates earnings

Z „Modernizacją…” po zakup oprogramowania!

Już tylko 2 miesiące dzielą nas od kolejnego ciekawego naboru wniosków z PROW 2014-2020. „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” rozpocznie się w czerwcu 2017 roku[1]. To ważna informacja dla rolników,…

image001-kopia

Głos w dyskusji o celach grup producentów

Czy słyszeliście o zbliżającym się drugim naborze w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”? Powinien on zainteresować każdego, kto myśli poważnie i w ujęciu długoterminowym o branży rolnej. Zarówno rolników, jak i doradców…