Instrukcja obsługi AGREGO – dodawanie stada

Krótka instrukcja jak dodać stado w AGREGO.