Instrukcja obsługi AGREGO – dodawanie zwierząt do stada

Krótka instrukcja jak dodać zwierzęta do stada w AGREGO.