O Nas

O Nas

Kilka słów o nas

IDFS Sp. z o.o. (czyli IDentification and Food Safety) powstała w grudniu 2012 roku. Naszą misją jest zmiana układu sił i budowa partnerstwa w łańcuchach produkcji żywności, a docelowo współpraca całych łańcuchów w celu promocji polskiej żywności na rynkach światowych.

Misję tą realizujemy poprzez aktywność w następujących obszarach: budowa integracji polskiego rolnictwa, wdrażanie innowacji w rolnictwie, budowa „traceability” i „sustainability”, identyfikacja żywności wysokiej jakościi jej niepodważalne potwierdzanie, ograniczanie negatywnego wpływu produkcji rolnej na środowisko, zmniejszenie skali marnowania żywności oraz budowa równowagi i partnerstwa w łańcuchach produkcji żywności. Jest to odpowiedź na rosnące wymagania oraz świadomość nie tylko konsumentów, ale również importerów i dystrybutorów żywności.

Współpraca

Współpracujemy zarówno z gospodarstwami indywidualnymi jak i grupami oraz organizacjami producentów. Zajmujemy się integracją rolnictwa w wymiarze poziomym (grupy i organizacje producentów) oraz pionowym – współpraca rolników z zakładami (skupy, rzeźnie, przetwórnie), a także organizowanie (m.in. skracanie i optymalizacja) łańcuchów produkcji żywności.

Angażujemy się w kreowanie rozsądnych rozwiązań w zakresie przepisów dotyczących integracji rolnictwa,funduszy, w tym unijnych i innych instrumentów finansowych wspierających rolnictwo.

Wdrażamy rozwiązania w zakresie monitoringu bezpieczeństwa produkcji oraz „certyfikacji” jakości z wykorzystaniem nowoczesnych technologii: IoT, blockchain, cloud. Działamy zarówno w produkcji zwierzęcej jak i roślinnej. Stworzyliśmy system informatyczny AGREGO. Jest to narzędzie wspierające integrację, budowę skali, komunikację i budowę wartości (potwierdzenie jakości i bezpieczeństwa) w branży rolnej, w łańcuchach produkcji żywności.

Rozwiązania dla rolników indywidualnych, grup producentów i nie tylko

Rozwiązania dla rolników indywidualnych, grup producentów i nie tylko

Mamy rozwiązania dla rolników indywidualnych, grup producentów (które tworzymy i wspieramy w funkcjonowaniu) i szerszych organizacji branżowych, doradców rolniczych, ale również dla kolejnych podmiotów z łańcucha produkcji żywności (rzeźnie, skupy płodów rolnych, przetwórcy itp.). System może znaleźć świetne zastosowanie właściwie w każdym projekcie wymagającym współpracy i komunikacji (nowoczesne jednolite standardy gromadzenia i przetwarzania informacji oraz dostępu do niej) w łańcuchach produkcji rolnej.

W AGREGO gromadzone są informacje o produkcji rolnej już od poziomu gospodarstwa, a następnie przekazywane wzdłuż łańcucha produkcji – do grupy, organizacji branżowej, przetwórcy. Zróżnicowanie poziomów dostępów oraz elastyczny system uprawnień pozwala użytkownikom AGREGO na współpracę w ramach jednego systemu nie tylko w ramach grupy producentów, ale również z doradcami, agronomami, zootechnikami, lekarzami weterynarii, którzy dodatkowo weryfikują i autoryzują dane dotyczące produkcji rolnej pochodzące z gospodarstw rolnych. Jednocześnie AGREGO jest otwarte na integrację z innymi systemami i dostawcami rozwiązań IT dla rolnictwa (m.in. pozwala na pobieranie danych o produkcji rolnej bezpośrednio z systemów ARiMR).

Uczestniczymy również w projektach związanych z promocją polskiej żywności na rynkach krajów „trzecich” oraz procesach związanych z otwieraniem nowych rynków zbytu. W kwietniu 2019 roku byliśmy współorganizatorami promocji polskiej wołowiny w Singapurze przy okazji World Gourmet Summit. Podczas tego wydarzenia zademonstrowaliśmy pilotsystemu gwarantującego pochodzenie i jakość wołowiny zbudowanego w oparciu o dane pochodzące z AGREGO, z sensorów IoT dostarczonych przez firmę ALLFLEX Polska, monitorujących parametry zdrowotne poszczególnych sztuk zwierząt podczas całego procesu opasu oraz o dane pochodzące z ubojni i transportu.

Dane do paszportu były dodatkowo certyfikowane poprzez blockchain stworzony na potrzeby tego projektu przez firmę DOXY CHAIN. Efektem promocji było bardzo duże zainteresowanie nie tylko wołowiną, ale generalnie polską żywnością, zaproszenie przez stronę Singapurską do rozmów o otwarciu tamtejszego rynku dla polskiej wołowiny oraz rozpoczęcie naboru zgłoszeń polskich ubojni, które chciałyby eksportować na ten rynek.

Na czym skupia się Agrego?

jest jednym z łatwiejszych i przystępniejszych programów przeznaczonych dla rolnictwa, który umożliwia obsługę online dokumentacji grup rolników. Wdrożenie naszego systemu jest niezwykle łatwe i szybkie, a co najważniejsze, nie kosztuje zbyt wiele. Jeśli planujesz założenie lub zrzeszenie grupy, warto zdecydować się na ten program online.

Do naszych klientów kierujemy trzy propozycje zarządzania dokumentacją. Stworzyliśmy program przeznaczony dla:

  • doradców rolnych,
  • grup rolnych,
  • rolników indywidualnych.

Jest to przystępna forma aplikacji, dzięki której załatwisz wszystkie formalności związane z prowadzeniem działalności rolniczej, zarówno w ujęciu prywatnych, jak i grupowym. Przy pomocy Agrego Grupa wystawisz, m.in. fakturę za sprzedaż, zarchiwizujesz potrzebne dane, a także z łatwością zaplanujesz sprzedaż i zakup produktów. Program ten wspomaga szybkie zaopatrzenie dla rolników oraz znajduje najkorzystniejsze rozwiązania dla całej grupy i poszczególnych ich członków.

Agrego Grupa powstał również z myślą o promocji grup producentów rolnych, by jak najwięcej osób decydowało się wspólnie zrzeszać. Pozwala to lepsze zarządzanie sektorem rolnictwa oraz na podejmowanie łatwiejszych i szybszych działań, np. sprzedażowych.

Jako twórcy programu Agrego Grupa od wielu lat działamy w sektorze rolnictwa, tym samym udało nam się zdobyć nie tylko wiedzę na temat funkcjonowania tej branży, ale także niezbędne doświadczenie, które przełożyliśmy na stworzenie programu. Jest to zatem narzędzie, które w pełni odpowiada na potrzeby rolników, a także takie, które świetnie ułatwia im pracę w swoim sektorze. Jak każde przedsiębiorstwo, rolnicy są zmuszeni do załatwiania ogromu spraw związanych z wypełnianiem dokumentacji i pozyskiwaniem oraz sprzedażą zasobów. AgregoGroup pozwala na załatwienie wszystkich tych spraw w jednym miejscu, a także na swobodną wymianę informacji między członkami danego zrzeszenia.

Zachęcamy Was serdecznie do kontaktu z nami! Służymy pomocą i doradztwem.

 

Dane firmy

Agrego

ul. Obornicka 330

60-689 Poznań

NIP: 7792410101

Telefon: 506 049 004

Innowacyjna gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje

Europejski fundusz rozwoju regionalnego