Ekologia, integracja, sprzedaż

Ekologia, integracja, sprzedaż…

Poprawa jakości polskiej żywności

W związku ze stałym dążeniem do poprawy jakości polskiej żywności oraz rosnącymi wymaganiami konkurencyjnymi na arenie krajowej, a także międzynarodowej, producenci żywności starają się wprowadzać innowacyjne rozwiązania w zakresie swojej działalności. Część z nich działa samodzielnie. Jednak zdecydowana większość tworzy lub wstępuje w istniejące już stowarzyszenia producentów. Jedną z bardziej popularnych w tym zakresie organizacji w Polsce jest Stowarzyszenie Polska Ekologia powstałe w 2006 roku.

Wspomniane Stowarzyszenie skupia producentów, którzy postanowili zająć się produkcją żywności z surowców ekologicznych. Ponadto idei towarzyszy przekonanie, że produkty te są bardziej wartościowe dla konsumenta. Poprzez stale rosnącą konkurencję, która jest obecna także w produkcji żywności ekologicznej, członkowie Stowarzyszenia uznali, że więcej ich łączy niż dzieli i to zapewne dzięki takiemu podejściu nadal działają na rynku, prężnie rozwijając swoją działalność.

Produkcja żywności ekologicznej

Produkcja żywności ekologicznej to przede wszystkim dbałość o wyeliminowanie używania nawozów sztucznych oraz pestycydów. Ponadto jej wytworzenie nie obciąża dodatkowo środowiska naturalnego, a także pozytywnie wpływa na zrównoważony rozwój rolnictwa oraz terenów wiejskich. Pierwszy raz żywność ekologiczna stała się popularna w czasach „zielonej rewolucji” w latach 60. XX wieku.

Postęp naukowo – techniczny wpłynął wówczas na powstanie nowych odmian roślin na świecie oraz znacząco poprawił sytuację wyżywieniową, czyniąc rolnictwo bardziej intensywnym. Jednak to silne uprzemysłowienie rolnictwa przyniosło negatywne skutki środowiskowe, takie jak np. degradacja gleby, nadmierne zużycie wody, nadużycie nawozów sztucznych i pestycydów. Odpowiedzią na te negatywne aspekty było właśnie rolnictwo ekologiczne.

Stowarzyszenie Polska Ekologia

Stowarzyszenie Polska Ekologia trafnie zauważa, że dziś na świecie mamy do czynienia z dwoma różnymi rynkami żywności: konwencjonalnym i ekologicznym. Stowarzyszenie skupia ludzi oraz podmioty, które działają na rynku żywności ekologicznej. W ramach działalności prowadzone są kampanie świadomości ekologicznej. Na stronie internetowej Stowarzyszenia znajdujemy także listę eko-sklepów, gdzie konsument zainteresowany ekologiczną żywnością może ją nabyć. Grupa posiada odpowiednie certyfikaty, które potwierdzają jej wiarygodność, a także dają gwarancję dobrej jakości oraz smaku.

W oparciu o doświadczenia Stowarzyszenia Polska Ekologia, producenci bydła postanowili również założyć organizację, która będzie bronić ich interesów, a także promować produkty. Celem jest przede wszystkim skrócenie łańcucha dostaw oraz uzyskania wyższej ceny za polską wołowinę na rynkach europejskich i światowych. Cel ten będzie realizowany poprzez promocję i udokumentowanie jakości naszego mięsa. Ponadto ważnym elementem będzie edukacja rolników w kierunku budowania integracji i współpracy oraz tworzenie silnych struktur lokalnych, działających wspólnie i w jednolitym systemie.

Promocja polskiej żywności na rynkach międzynarodowych

Mamy nadzieję, że takie inicjatywy zaowocują promocją polskiej żywności na rynku międzynarodowym. Będzie to możliwe poprzez pokazanie dobrych praktyk w zakresie produkcji zdrowej oraz ekologicznej żywności. Kluczem do sukcesu jest oczywiście integracja i współpraca zainteresowanych podmiotów.

autor: Jagoda Szymczak

Dane firmy

Agrego

ul. Obornicka 330

60-689 Poznań

NIP: 7792410101

Telefon: 506 049 004

Innowacyjna gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje

Europejski fundusz rozwoju regionalnego