Farmer calculates earnings

Z „Modernizacją…” po zakup oprogramowania!

Już tylko 2 miesiące dzielą nas od kolejnego ciekawego naboru wniosków z PROW 2014-2020. „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” rozpocznie się w czerwcu 2017 roku[1]. To ważna informacja dla rolników, którzy chcą unowocześnić swoje gospodarstwa. Jak mogą to zrobić? Choćby przez zakup odpowiedniego narzędzia komputerowego.

Niedawno otrzymaliśmy pismo od Departamentu Działań Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Mówi ono jasno: do kosztów kwalifikowalnych zalicza się „koszty zakupu sprzętu komputerowego” oraz koszty związane z „zakupem dostępu do oprogramowania komputerowego na zasadzie licencji[2]. Co oznacza takie sformułowanie?

Koszty nie takie straszne

Koszty kwalifikowalne to takie wydatki, za które rolnik może otrzymać zwrot ze środków unijnych. Chcąc uzyskać fundusze na rozwój, może inwestować w różne rzeczy. Nie muszą być to duże i kosztowne maszyny, ale nawet mniejsze, równie skuteczne narzędzia. Takimi narzędziami są aplikacje i programy do zarządzania gospodarstwem.

Warunek jest jeden – inwestycje muszą być bezpośrednio związane z działalnością rolniczą. Rolnik powinien wykorzystywać też w ww. działalności i produkcji rolniczej komputer lub laptop. Inwestycje mogą dotyczyć także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Z licencją na dłużej

Aplikacje i programy do zarządzania gospodarstwem dostępne są dla rolników i doradców rolniczych w wersji testowej i rozszerzonej. Pełną wersję programu, umożliwiającą dłuższe korzystanie z niego, daje wykupienie licencji. Użytkownik programu AGREGO (jednego z narzędzi dostępnych na polskim rynku) również może zakupić taką licencję. Co ważne, może też starać się o zwrot ze środków unijnych za poniesione wydatki.

Niektórzy rolnicy mogą zdecydować się na wykorzystanie programu dopiero wtedy, gdy podpiszą umowę o przyznaniu pomocy z ARiMR. W takiej sytuacji w kosztach kwalifikowalnych mogą oni ująć koszt użytkowania danej licencji od dnia jej zakupu do dnia, w którym upływa 5 lat od planowanej przez Agencję wypłaty płatności końcowej.

Świetlana przyszłość

Warto skorzystać z najbliższych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. Uzyskane narzędzia i środki mogą znacząco usprawnić pracę w gospodarstwie i przyspieszyć jego rozwój.

Roman Grzesiak

 

[1] http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/harmonogram/Harmonogram_PROW_01_2017.pdf

[2] Interpretacja jest oparta m.in. na §9 ust. 1 pkt. 7-8 oraz §7 ust. 1 pkt 1-4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U., poz. 1371 z późn. zm.) oraz zapisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Modernizacja_pismoARiMR_1-729x1024  Modernizacja_pismoARiMR_2

Dane firmy

Agrego

ul. Obornicka 330

60-689 Poznań

NIP: 7792410101

Telefon: 506 049 004

Innowacyjna gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje

Europejski fundusz rozwoju regionalnego